قزاقستان از کشورهای آسیای میانه است که حبوبات آن را تجار ما وارد کشور می کنند. لوبیا چیتی، لوبیا قرمز و لوبیا سفید از مهم ترین حبوبات قزاقستان است که واردات آن با قیمت های مختلف و روش های مختلف خرید و فروش صورت می گیرد. واردات حبوبات از قزاقستان از مرزهای شمالی ایران از طریق دریایی و زمینی صورت می گیرد.

,

خرید حبوبات وارداتی قزاقستان

بخشی از حبوبات وارداتی به ایران از مبدا قزاقستان وارد می شود که کیفیت بالا و زودپز بودن آنها خرید عمده این ارقام را برای بنکداران به صرفه کرده است. شرایط جغرافیایی قزاقستان موجب شده تا انواع مختلف حبوبات در این کشور کشت شوند که دارای کیفیت بالایی…