از برندهای دیگر عدس کانادایی در بازار حبوبات ایران، عدس ویکتوریا است. عدس ویکتوریا را می توان از بازارهای سنتی و فروشگاه های اینترنتی خرید نمود. فروش عدس ویکتوریا نیز در بین سایر برندهای عدس کانادایی از ارقام خوبی برخوردار است. عرضه و توزیع عدس ویکتوریا در کلانشهرهای ایران صورت گرفته و برای تهیه عدس ویکتوریا می توان به بازارهای این شهرها مراجعه نمود.

, , ,

واردات و فروش عدس کانادایی ویکتوریا

واردات عدس کانادایی ویکتوریا در چه زمانی صورت می گیرد؟ فروش انواع عدس کانادایی از جمله ویکتوریا به چه طریقی انجام می گیرد؟
عدس کانادایی با توجه به مورد مصرفی که در ایران دارد، سالهاست که مورد توجه بازرگانان ایرانی قرار گرفته است و سالانه حجم قابل توجهی از این محصول به ایران وارد می شود.
عدس ویکتوریا یکی از این نمونه هاست که در کنار عدس ساسکن، اسکولار، اگری کام و نمونه های دیگر از مرزهای مختلف واردات آن صورت می گیرد.
خرید و فروش عدس ویکتوریا در بازرگانی داریا با همکاری واردکنندگان مختلف صورت گرفته و به طور مستقیم در اختیار مشتریان قرار می گیرد.