, ,

بازار فروش اینترنتی پوسته نخود

آیا پوسته نخود نیز همچون سایر نمونه پوسته ها قابل خرید و فروش می باشد؟ امکان عرضه اینترنتی این محصول در بازار توسط مراکز فروش حبوبات نیز میسر شده است؟ پس از لپه کردن نخود در کارخانجات لپه سازی، پوسته این محصول بر جای می ماند که مصارف مختلفی دارن…