,

کوچ از بازار سنتی نخود به اینترنت

چرا می بایست از بازار سنتی نخود به بازارهای اینترنتی کوچ کرد؟ برای اینکه این کار انجام شود، چه زیرساخت هایی لازم است؟ فواید استفاده از بستر اینترنت به جای بازار سنتی نخود چیست؟ استفاده از اینترنت و دسترسی به آن امروزه به حدی گسترش یافته است ک…