نوشته‌ها

نرخ عدس
,

خریداری عدس عمده سبز بازار

خریداری عدس سبز جزو سفارشات خریداران حبوبات بوده و هست. عدس ایرانی و عدس کانادایی هر دو در مرکز فروش حبوبات پاسخگوی نیاز مصرفی مردم است. اما عدس کانادایی با برندهایی همچون ایلتا، ساسکن و سیمپسون دارای چه تفاوتی با عدس ایرانی بوجار شده اردبیل است…