بازار مرغوبترین نخود ریز ایران

مرغوب ترین نخود ریز و درجه یک ایران را از کدام مرکز می توان تهیه نمود؟ آیا خرید و فروش آن در بازار در هر تناژ و با قیمت مناسب امکانپذیر می باشد؟
سایز بندی نخود در سال های اخیر سبب شده تا این رقم از حبوبات بسته به کاربرد مورد نظر خریدار در یک سایز خاص در بازار به فروش برسد.
نخود ریز بیشترین کاربرد را در پخت فلافل دارد که گاها با همین نام نیز در بازار معامله می شوند.
در هر سایزی معیار دوم خریدار جهت خرید نخود در بازار مرغوبیت آن می باشد از این رو است که مرغوب ترین نخود ایران با فروش بالایی مواجه می باشد.