نوشته‌ها

فروش نخود فلافلی
,

فروش انواع نخود لرستان

در مطلب هفته گذشته به معرفی اجمالی انواع نخود پرداختیم. قبل از اینکه بخواهیم به صورت جزیی این محصولات را بررسی بکنیم. نمونه ای دیگر از نخود تولید شده در ایران را تعریف می کنیم. لرستان با توجه به سطح زیر کشت و مقدار برداشت حبوبات در هر سال ز…