خرید و فروش ماش هندی و عمرانی

ماش هندی و عمرانی در کجا تولید می شوند؟ تفاوت این دو محصول به هنگام خرید و فروش آن ها در چیست؟ کیفیت این دو محصول به نسبت رقبا چگونه است؟
ماش هندی و عمرانی بر خلاف آنچه که از نام آن ها پیداست، در خوزستان توسط کشاورزان مختلف کشت شده و در اواخر تابستان و اوایل مهر برداشت آن آغاز می گردد. تفاوت عمده ماش هندی و عمرانی در اندازه آن دو است. به این صورت که ماش عمرانی ریز و ماش هندی اندازه درشت تری دارد.
خرید و فروش این دو نوع ماش در ایران بسیار انجام می شود. اما در کنار این دو وع محصول، ماش ارتشی، ماش ازبک و استرالیا نیز در بازار موجود است. با این همه کیفیت ماش عمرانی و هندی بسیار بالا بوده و مشتریان اغلب از این دو نمونه استفاده می کنند.

Call Now Buttonدریافت قیمت روز