فروش انواع نخود لرستان

در مطلب هفته گذشته به معرفی اجمالی انواع نخود پرداختیم. قبل از اینکه بخواهیم به صورت جزیی این محصولات را بررسی بکنیم. نمونه ای دیگر از نخود تولید شده در ایران را تعریف می کنیم.
لرستان با توجه به سطح زیر کشت و مقدار برداشت حبوبات در هر سال زراعی، به عنوان قطب تولید حبوبات ایران شناخته می شو. یکی از این محصولات نخود می باشد که سهم زیادی از تولید حبوبات این استان می باشد.
از نظر تنوع می توان نخود لرستان را به سه دسته تقسیم کرد.

دسته اول: نخود نورآباد (دلفان)
نخود نورآباد از نخودهای مرغوب تولیدی کشاورزان این منطقه می باشد که از کیفیت مطلوبی برخوردار است. با توجه به عدم وجود صنایع تبدیلی در استان لرستان و همچنین با در نظر گرفتن ظاهر نخود دلفان و همجواری با استان کرمانشاه، عمده نخود تولید شده در لرستان و بخصوص ناحیه نورآباد در کارگاه های بوجاری کرمانشاه دانه بندی و با نام این استان به فروش می رسد.

دسته دوم: نخود متوسط
در سایر مناطق استان لرستان، انواع نخود تولیدی که در بازار به فروش می رسد دارای کیفیتی متوسط هستند. این کیفیت به اندازه دانه نخود، کیفیت پخت و سایر عوامل بستگی دارد. نخود الشتر، نخود گریت از مهم ترین این دسته می باشند.

دسته سوم: نخود لپه چگنی
یکی از تولیدات نخود در منطقه چگنی لرستان، نخود دانه ریزی است که برای تولید لپه بسیار مناسب بوده و هر ساله روانه خطوط تولید لپه در آذرشهر می شود.

به طور کلی نخود به عنوان اساسی ترین محصول دیم استان لرستان شناخته می شود که کشاورزان علاوه بر منافعی که در تولید آن دارند، به منظور تقویت خاک و ایجاد فاصله زمانی بین کشت گندم، به تولید این محصول روی می آورند.

سبد خرید
برای دیدن محصولات که دنبال آن هستید تایپ کنید.