انواع نخود لرستان به عنوان یکی از بهترین نخودهای تولیدی در ایران است. فروش انواع نخود لرستان در بازار بسته به کیفیت آن متفاوت است. بهترین نخود لرستان، انواع نخود دلفان است و نوع درجه دو نخود لرستان، نخود گریت است. خرید و فروش نخود لرستان پس از نخود کرمانشاه در رده دوم قرار دارد.

نوشته‌ها

فروش نخود فلافلی
,

فروش انواع نخود لرستان

در مطلب هفته گذشته به معرفی اجمالی انواع نخود پرداختیم. قبل از اینکه بخواهیم به صورت جزیی این محصولات را بررسی بکنیم. نمونه ای دیگر از نخود تولید شده در ایران را تعریف می کنیم. لرستان با توجه به سطح زیر کشت و مقدار برداشت حبوبات در هر سال ز…